Kolo roku

Vnímáte, jak se kolem nás příroda proměňuje? Vnímáte dary, které nám přináší? Užíváte si každičký den v roce bez reptání na počasí? Vnímáte své propojení s cyklem přírody? Vnímáte její vliv na vás? Prožíváte ve svém životě slavnostní a magické okamžiky? Jste tady a teď? Žijete vědomě? 

Dokud jsem neabsolvovala výcvik v rituálech, tehdy nazvaný jako „Škola kněžek“, necítila jsem příliš propojení s přírodou a jejími cykly. Spíše jsem toto propojení a přirozený běh života ignorovala. Nevnímala jsem jeho dary, nevnímala jsem spojení se svým životem, s energií, kterou mám či nemám. Nevnímala jsem dary všech ročních období a rozhodně jsem je neoslavovala. Jela jsem v mužské energii a pracovala stále stejně bez ohledu na cokoliv. A vědomé a radostné bytí v přítomném okamžiku pro mě bylo spíše sci-fi.

Nyní si už uvědomuji, že vše na světě je nějakým způsobem cyklické. Život má svůj cyklus, příroda jej má, žena jej má. Rok jej má, měsíc jej má, den jej má.. Pochopila jsem, že tyto cykly jsou darem, který můžeme vědomě užívat.

Výcvik mi pomohl více se propojit s přírodou, s naší Matkou. Přišlo větší napojení na její cyklus, na dary všech ročních období, na tzv. kolo roku. A to také pomocí rituálů s ním spojených. Obnovilo se (nebo se snad poprvé vytvořilo) spojení, které jsem předtím ve městě, ve všednosti a denních povinnostech ztrácela. Přišla ke mně obrovská vděčnost za vše, co nám naše země dává a co normálně bereme jako samozřejmost. Pocítila jsem velkou pokoru, lásku a úctu k životu. Uvědomila jsem si, jakou tady máme hojnost. Projevilo se to i v praktickém životě, méně a s větším rozmyslem nakupuji, méně plýtvám a zdravěji jím. Žiji celkově vědoměji.

Pochopila jsem také, že život je neustálá změna a že si mnoho ulehčíme, když budeme tyto změny přijímat a nebudeme jim klást odpor.

Pocítila jsem také propojení s našimi slovanskými, pohanskými kořeny.

Zažít oslavy, ceremonie, rituály nebo jakkoli je chceme nazvat, spojené s kolem roku nás ukotvuje do přítomnosti. Pomáhá nám se zastavit, pocítit vděčnost a uvědomit si, čím příroda i my procházíme. Pomáhá nám to zpomalit a dostat se více k sobě a ke své duši. A ty magické okamžiky! Dokud jsem to neprožila, ani jsem si neuvědomila, jak moc mi v životě chybí zažívat takovéto slavnostní chvíle. Jaké kouzlo mají a jak naplněna se při nich cítím.

V kole roku slavíme tyto svátky: Hromnice (Imbolc), jarní rovnodennost (Ostara, Velikonoce), Beltain (čarodějnice, Valpružina noc, Filipojakubská noc), letní slunovrat (Litha, Svatojánská noc), dožínky (Lughnasadh), podzimní rovnodennost (Mabon), dušičky (Samhain) a zimní slunovrat (Yule, Vánoce).

Cítím, že tohle všechno je rozvzpomínáním si na něco, co už jsem někdy žila. Je to vracení se domů. Je to volání mé duše.

Možná vaše duše volá také. Možná se také chce vrátit domů a touží se více propojit s přírodou a zažít magické okamžiky. Jestli ano, srdečně vás zvu na celodenní kurz „Jak si vytvořit rituál“.

Podívat a přihlásit se můžete zde: Jak si vytvořit rituál.

Jana Rosa
Jsem lektorkou práce s pánevním dnem metodou 3x3 Renaty Sahani, která zahrnuje práci fyzickou, emoční i energetickou. Jsem průvodkyní přechodovými rituály, rituály kola roku a ženskými kruhy. Jsem také ženská koučka a mentorka. Snažím se kráčet po své životní cestě vědomě a inspirovat k tomu i ostatní.
Komentáře