Význam rituálů

Co je rituál

Rituál neboli obřad, ceremonie, ceremoniál je způsob chování založený na tradičních, osvědčených, prověřených pravidlech a normách. Rituály mohou být např. náboženské,  společenské, individuální, firemní, organizační nebo ty, které se vztahují k nějakému „kultu“ či historii. Mohou být úplně jednoduché nebo také velmi složité.

Z pohledu psychologie je rituálem každé jednání člověka, které vykazuje stereotypní opakování a je založené na předem daných pravidlech. I to, že si dáme každý den po obědě kávu, lze z toho pohledu nazvat rituálem. Náš den se skládá z drobných rituálů, které nám dodávají pocit jistoty a bezpečí, dodávají našemu dni strukturu. Tyto stereotypy nám také umožňují vykonávat opakující se činnosti mechanicky a fungovat, i když jsme unavení.

pohledu antropologie se jedná o činnost, která má přesně stanovený postup, velmi často se opakuje a může nabývat zcela rutinního charakteru. 

Nejčastěji se obřadem nebo ceremonií rozumí (zpravidla veřejná) slavnost, společenská událost uspořádaná podle tradiční soustavy společenských zvyklostí či procesních formalit. Příklady obřadů či ceremonií jsou svatba, křest, mše, imatrikulace, promoce nebo pohřeb. Ceremoniální průběh mívá zpravidla i soudní proces, maturita, zahájení Olympijských her, státní závěrečná zkouška, předávání školních vysvědčení, slavnostní vyhlášení sportovních výsledků apod. 

Smysl rituálu

Rituály nás provází po celou lidskou historii, propojují nás s tím, co je větší než my: život, smrt, cykly přírody, cykly vesmíru, smysl naší cesty životem. Rituál nám pomáhá vystoupit z každodenní rutiny a obohatit náš život prožívaným smyslem, ať už o samotě, nebo v propojení a sdílení s ostatními.

Vymizení rituálů

Touha po veřejném uznání našich životních změn, jejich oslavě a vědomém prožití, tedy touha po rituálech, je přirozená, jen je v naší společnosti zpravidla nenaplněná. Ze všech velkých životních rituálů většině lidem v životě zbyla jen svatba a pohřeb. Bohužel se i tyto rituály postupem času vyprázdnily, chybí jim její hlubší smysl a už nám nepřinášejí to, co je třeba. Staly se často jen důvodem opít se a již nevidíme to, co je za…

Není divu, že nám pak rituály v životě chybí a mnoho žen cítí touhu vrátit je zpět do života. Chybí nám slavnostní, magické okamžiky a vědomé prožití důležitých věcí v našem životě. Proto vznikají takzvané novodobé rituály, nové způsoby založené na starých tradicích, jak oslavit a uctít důležité okamžiky v našem životě.

Funkce rituálu

Rituály mají významné funkce. Mají funkci integrační, to znamená, že spojují ty, kteří se jich účastní. Posilují sdílené hodnoty ve skupině, ve společnosti a historicky také upevňovaly normy v dané kultuře. Pomáhají jedinci s posunem v životě od jedné změny ke druhé.  Pravidelnost a jasná pravidla rituálů nám poskytují bezpečí a oporu, zprostředkovávají nám stabilitu, jistotu a řád. Např. v období úmrtí, kdy je lidská psychika velmi zatížena, danost toho, co je třeba v určité chvíli vykonat, plní ochrannou a podpůrnou úlohu. 

Prostor pro zastavení, doznění, uctění změn

Rituál je pro všechny zúčastněné prostorem zastavení se, který v běžném životě většinou moc nemáme nebo si jej spíše nedopřáváme. Rituál je prostorem pro doznění a uctění důležitých událostí. Umožňuje nám uvědomit si, jakými změnami procházíme, pochopit je a projít jimi vědomě.  Ať už jsou to změny, které se týkají našeho života nebo přírody, tzv. kola roku.

Posvátný prostor, jasný záměr, uctění 

Rituál je vědomé vytvoření posvátného prostorujasného záměru, uvědomění si toho, co mám za sebou, kde jsem teď, a co chci do budoucna. Rituál oslavuje život, dává váhu a sílu důležitým životním momentům a rozhodnutím. Pomáhá nám v životě manifestovat to, co si přejeme. Dodává nám jasnost a jistotu.

Je také prostorem pro uctění mezníků a předělů na naší cestě. Vytváří prostor pro prožití a odplavení emocí, aby nemusely být potlačeny a později somatizovány.

Konec jedné fáze, začátek nové

Rituál může také upevnit nebo v úctě rozvázat svazek. Může pomoct něco ukončit nebo naopak podpořit nový projekt, vztah či naši životní cestu. Umožňuje nám vědomě prožít konec jedné fáze, dává prostor pro uzrání a začátek fáze nové.

Otevření se emocím a spojení s duší

Při rituálu vstupujeme do kontaktu s realitou skrze všechny naše smysly, vědomě se otevíráme našim emocím, zapojujeme celou naši bytost a tím se nám otevírá hlubší část našeho já a my se dostáváme k té části duše, se kterou v běžném životě nejsme příliš v kontaktu

Vzít život do svých rukou

Rituály nám pomáhají vědomě vzít život do svých rukou a zároveň se propojit se svojí podstatou a občas i s něčím, co nás přesahuje. V obřadu by měla mít místo i pokora a důvěra, že životní události se dějí správně a v souladu s vyšším plánem naší duše.

Magické a slavnostní chvíle

Mne rituály okouzlily hned při prvním setkání. Zažila jsem s nimi magické, slavnostní chvíle, které si budu pamatovat do konce svého života. Přinesly mi do života mnoho darů a uvědomění. Fascinují mne, vždy mne znovu překvapí jejich síla. Léčivá síla vědomé přítomnosti a pozornosti. A dělá mě šťastnou zprostředkovávat tuto léčivou sílu dalším ženám. 

Já sama jsem průvodkyní rituály. Pokud si nějaký přejete, neváhejte se na mě obrátit. Více informací najdete zde.

Chybí ti vyživující a podporující ženské společenství,

které tě přijímá takovou, jaká jsi?

Se vším, co k tobě patří?

Bezpečné místo, kde můžeš říct vše…

Kam si můžeš přijít pro radu. Kde budeš vyslechnuta. 

Sesterský kruh, kmen, komunita, která drží při sobě a podporuje se.

Založila jsem radostný, osobní a živý online klub pro tvůj osobní a duchovní rozvoj a růstKmen sebe-vědomých žen.

Přidej se k nám…

Jana Rosa
Jsem lektorkou práce s pánevním dnem metodou 3x3 Renaty Sahani, která zahrnuje práci fyzickou, emoční i energetickou. Jsem průvodkyní přechodovými rituály, rituály kola roku a ženskými kruhy. Jsem také ženská koučka a mentorka. Snažím se kráčet po své životní cestě vědomě a inspirovat k tomu i ostatní.
Komentáře