Pojďme vytvořit nový svět

Průvodkyně FB skupiny Podpůrný ženský kruh si pro tebe připravily velký seriál hodnotných článků, které tě mají podpořit ve zvláštním čase karantény. Další články ze seriálu si můžeš přečíst v této FB skupině.

Jak vnímám to, co se teď děje?

Vnímám, že k nám přichází něco nového. Že bude všechno jinak. Že svět, jak jsme ho znali, se už nevrátí. Že jsme dostali příležitost srovnat si hodnoty a udělat inventuru svého života.

Koronavirus velké většině z nás rozboural naše zaběhlé stereotypy. Naše jistoty. Ukázal nám, že může být velmi rychle všechno jinak, než jak jsme si to naplánovali. Ukázal nám, že jsme si všichni rovni. Že onemocnět můžeme všichni a je jedno, jaké máme postavení nebo peníze.

Jako mnoho dalších lidí vnímám tuto dobu jako přelomovou. Vnímám, že nám přináší velkou příležitost zpomalit. Možná se i úplně zastavit v našich rozběhaných životech. A podívat se okolo i dovnitř. Možná s údivem zjistíme, že žijeme život, se kterým už tak úplně nesouzníme. Že jedeme ze setrvačnosti v naučených kolejích a zvycích. Že spíše přežíváme než abychom plně žili. Že si neplníme své sny. Že jsme se zasekli v minulosti nebo jen sníme o budoucnosti pro kterou ale nic neděláme.

A tak je čas vrátit se zpět k sobě a k tomu, kdo opravdu jsme a co si opravdu přejeme ze srdce žít. Uzavřít minulost a žít plně tady a teď.

Vnímám, že teď máme příležitost, a možná už i budeme tak trochu nuceni okolními podmínkami, žít svou pravdu. Tvořit ze srdce. Komunikovat se svou duší.

Uvědomit si už definitivně, že my jsme tvůrci svého života a život odráží naše přesvědčení o sobě a o světě. Vystoupit z pozice oběti, které se věci pouze dějí.

Teď můžeme odhodit to přežité a nefunkční. Svléct to jako starý kabát.

Odložit naše rozdíly a začít vzájemně spolupracovat. Být solidární. Podporovat se navzájem a hledat to, co máme společného a jak si můžeme vzájemně pomoci.

Odložit naše bariéry, které nám brání být těmi, kterými doopravdy jsme uvnitř a nechat se doopravdy uvidět těmi ostatními.

Žít mnohem svobodněji a lehčeji. Znovu najít svoji vnitřní sílu.

Vidět, kolik krásného máme v sobě, ve svých vztazích, ve svých rodinách a kolem sebe. V jak krásné Zemi žijeme. A dovolit si opravdovou blízkost s ostatními.

Srovnat si hodnoty a zaměřit se na to, co je v životě opravdu důležité.
Zažívat vděčnost za to, co máme.

Máme také příležitost z(a)koušet nové věci, které byly dříve nemyslitelné. Domácí vzdělávání, práci z domova, intenzivní bytí se svou rodinou apod.

Možná jste si i vy všimli zpráv o tom, jak si naše Země v těchto dnech oddechla a odlehčila. Životní prostředí je čistší. Emise dramaticky klesají. Voda v kanálech v Benátkách je téměř průzračná, jsou v ní vidět ryby a po kanálech plují labutě. K některým italským břehům po dlouhé době připluli delfíni. Možná bychom mohli naší Matce Zemi odlehčit v budoucnu i dobrovolně, co myslíte?

Tato doba nás také konfrontuje s naší smrtelností. Smrt jsme zametli pod koberec a umírající odložili do institucí. A tak často zapomínáme na to, že jednou všichni umřeme. A pak se podle toho také chováme. Staří lidé se v této době více propouštějí z nemocnic do domácí péče, aby udělali místo těm, kteří onemocněli koronavirem. A tak se pravděpodobně bude umírat doma více, než jsme zvyklí. Smrt se vrátí do našeho života, aby nás učila, jak žít.

Toto období nám také přináší úžasnou příležitost a čas položit si otázky ohledně našeho života. A uvidět pravdu.

 • Žiji tam, kde si přeji žít?
 • Žiji s tím, s kým si přeji žít?
 • Koho si přeji mít ve svém životě? A koho už ne?
 • Dělám práci, která mě naplňuje?
 • Co dělám ze srdce a co ne?
 • Co v mém životě už mi neslouží? Co je čas opustit?
 • Co mi naopak stále slouží?
 • Co chci v budoucnu jinak?
 • Kdo jsem?
 • A kým chci být pro sebe?
 • Jak si přeji žít svůj život?
 • Žiji v souladu se svou duší? V souladu se životem?
 • Žiji vůbec nebo jen přežívám?
 • Jak mohu ve svém životě více zpomalit a najít pro sebe více klidu?
 • Jak se chci chovat k Zemi, na které žiji? K lidem kolem sebe?
 • Jaký příklad chci dát svým dětem?
 • Co chci, aby po mně zůstalo?
 • Jaké hodnoty vytvářím?
 • Co jsem si vždy přál/a udělat a neměl/a jsem na to odvahu?
 • Když se v okamžiku své smrti ohlédnu zpět, co si přeji uvidět?

Tyto otázky vás možná povedou k dalším otázkám. Dejte si na ně čas. Položte je své duši a nechte ji odpovědět. Zkuste vypnout ego a racio, které vám předhazuje staré známé odpovědi a možná obavy ze změn, které mohou přinést odpovědi vaší duše.

Je to váš život. Jen vy víte, jak ho máte žít.

Prosím, užívejte tuto dobu moudře.

Spojte se se svým srdcem, se svým středem, se svou duší. A zkuste vnímat to, co děje vně, z pozice pozorovatele. Nenechte se vtahovat do strachu a paniky, které nejsou vaše. Proti strachu velmi pomáhá uzemňování.

A pokud se vynoří nějaké vaše strachy, zkuste je s láskou přijmout, poděkovat jim, že vás chránily a propusťte je. Proti strachu také velmi pomáhá uzemňování.

Víme, že není možné měnit druhé. Můžeme měnit jen sebe. Začněme tedy tvořit nový svět tím, že vytvoříme svůj život nově. Pravdivě, svobodně a dle volání svého srdce.

Cítím se víc a víc naplněna radostí a nadějí. Těším se na to, co nám tato změna přinese do našich životů. Držím nám palce!

PS: Přemýšlela jsem, jak mohu v této době přispět pro dobro všech. A protože jsem mimo jiné průvodkyně ženskými kruhy, vytvořila jsem facebookovou skupinu Podpůrný ženský kruh

Napadlo mě dát dohromady skupinu žen, které se dlouhodobě zabývají podporou žen a vytvořit virtuální podpůrný ženský kruh. 🙏❤️

Nemůžeme se scházet na kruzích naživo, tak se můžeme potkat alespoň virtuálně a sdílet, jak se máme, co prožíváme, jak se proměnil náš život. Můžeme se navzájem podpořit.

Ve skupině najdete podpůrné meditace, články, videa a příspěvky.
Všechny ženy pro vás tvoří ze srdce a zDARma to, co zrovna skrze jejich dary přichází.

Společně jsme silnější. Společně to zvládneme. Těším se na vás v kruhu! 🙏

Jana Rosa
Jsem lektorkou práce s pánevním dnem metodou 3x3 Renaty Sahani, která zahrnuje práci fyzickou, emoční i energetickou. Jsem průvodkyní přechodovými rituály, rituály kola roku a ženskými kruhy. Jsem také ženská koučka a mentorka. Snažím se kráčet po své životní cestě vědomě a inspirovat k tomu i ostatní.
Komentáře