ZAMILUJ SI SVOJI CYKLIČNOST A MENSTRUACI

 Jsi zamilovaná do své cykličnosti?

Jsi naladěná na své cyklické flow? 

Jedeš na své cyklické vlně a perfektně zvládáš cyklický time management? 

Užíváš si všechny ty ženy v sobě a využíváš jejich dary v každodenním životě?

Máš ráda svoji menstruaci?

Dokážeš si ji užívat?

Nebo nevíš o čem mluvím?

Možná svou menstruaci nemáš ráda.

Možná ji bereš jako trápení.

Možná tě bolí

Možná máš pocit, že máš nějaké podivné výkyvy nálad.

Že jsi občas přecitlivělá.

Že máš občas mnoho energie a pak padneš a nechce se ti nic dělat.

Nechceš nikoho vidět a s nikým mluvit.

A nerozumíš tomu, proč to tak je. 

 

A nebo možná víš, o čem mluvím...

O cykličnosti už jsi slyšela, ale nedokážeš ji pro sebe využít v běžném životě.

Nedokážeš správně nakládat se svojí energií.

Nebo máš pocit, že u tebe to funguje nějak jinak než u ostatních.

Když jsem minulý podzim posílala ženám dotazník,

co je nejvíc trápí a zajímá, velmi mě překvapilo,

že na prvním místě skončila právě cykličnost a menstruace.

A tak mi to vrtalo hlavou…

 

 • Jak tohle téma pojmout, tak, aby to ženy opravdu začaly žít?
 • Jak jim pomoct zmapovat svoji cykličnost?
 • Jak je přivést k tomu, aby se zaměřily na svůj ženský cyklus, své ženské potřeby a začaly je opravdu naplňovat?
 • Jak jim pomoct přijmout svoji menstruaci?
 • Jak to udělat, aby je menstruace přestala bolet?
 • Aby přijaly tuto velmi důležitou součást svého ženského života jako dar a užívaly si ji a začaly mít díky ní spokojenější život?

A jak se dozvíš dál, vymyslela jsem něco speciálního…

Možná si teď ale říkáš, užívat si menstruaci… cože?

Ano, taky bych si ještě před 6 lety řekla... cože?

Menstruace mě celý život bolela.

Rozhodně jsem si ji neužívala. Neměla jsem ji ráda.

Jedla jsem prášky, aby mě přestala bolet.

Nechápala jsem, proč jsem několik dní v měsíci tak unavená.

Připadala jsem si neschopná, nevýkonná.

Měla jsem pocit, že jsem asi nějaká vadná, že moje nálady se pořád divně mění.

Že jsem přecitlivělá.

Nyní už vím, že to jde jinak.

Už vím, že nemusíš mít PMS. Že se nemusíš trápit.

Menstruace tě nemusí bolet.

Že si nemusíš připadat divná, když máš výkyvy nálad, když se proměňuješ.

Že nemusíš mít pocit, že nechápeš sama sebe a své potřeby.

Že nemusíš mít pocit, že jsi neschopná a nevýkonná.

Možná jsi jen dělala věci v nesprávný čas a šla jsi proti sobě,

svému tělu a své cykličnosti.

A to je v pořádku.

Možná ti nikdo neukázal, že to jde jinak.

 

Ale opravdu to jde.

Tvé tělo a tvá cykličnost opravdu nemusí být nepřítel.

Tvé tělo, tvá cykličnost a menstruace může být tvým nejlepším spojencem.

Můžete spolupracovat a žít v harmonii.

Můžeš se naučit lépe hospodařit se svou energií.

Můžeš si svou ženskou proměnlivost a všechny ženy v sobě opravdu užívat.

A může si ji užívat i tvůj muž.

A můžeš ji využít i ve své práci.

 

Zamysli se…

 • Co když jsou tvé změny energie a nálad darem, který jsi ještě správně neuchopila a neobjevila?
 • Co když tě mohou na tvé cestě podpořit?
 • Co když mohou oživit i tvé partnerství?
 • Co když sis návštěvy tchýně plánovala na nesprávnou dobu?
 • Co když můžeš milovat a užívat si svoji menstruaci?

Cykličnost je jedna z nejvýznamnějších věcí,

která nás v našem ženském životě ovlivňuje…

… a to i když si to neuvědomujeme.

 

Nikdo nás neučil milovat svoje tělo se vším, co k němu patří.

Naše mámy žily v jiné době a neměly přístup k informacím.

A většina z nich nebyla přirozeně napojená na svůj cyklus a ženství.

A tak s námi naše mámy neoslavily, že jsme s první menstruací staly ženami.

Menstruace byla tabu…

…a když se o ní mluvilo, tak jako o něčem, co je:

 • bolestivé
 • špinavé
 • a musíme to schovávat

Kolik takových příběhů už jsem na ženských kruzích

nebo rituálech menarché (rituálech přijetí menstruace a oslavy ženství) slyšela!

Dává smysl, že mnoho žen má pak bolestivou menstruaci.

Vždyť nepřijímáme a často i nenávidíme část sebe.

A naše tělo nám to pak ukazuje bolestí.

Říká nám….

„…haló, já jsem tady. Jsem důležitá součást tvého ženství.

Všimni si mě a uzdrav svůj vztah ke mně i k sobě…“

Ale my často neposloucháme.

Řekneme si, že… „…už máme zase krámy…“

Vezmeme si prášek a přejeme si, ať už to brzo skončí.

Au.

Cítíš to? Cítíš, jak tvé tělo volá? Nebo možná už křičí?

A je z toho cesta ven.

My můžeme být tou generací, u které toto nepřijetí skončí!

My už nemusíme žít dál tento příběh…

A nemusíme ho takto předávat svým dcerám…

…ony už mohou žít mnohem krásnější a radostnější ženský příběh.

A my taky.

Můžeme ke své menstruaci a cykličnosti změnit svůj postoj.

A pak můžeme také našim dcerám a vnučkám

předávat příběh přijetí svého ženství se vším, co k němu patří.

Můžeme s nimi jejich menstruaci oslavit a vysvětlit jim, jaký dar to je.

Můžeme jim ukázat dary jednotlivých fází cyklu.

Můžeme přijmout, že my ženy jsme prostě cyklické bytosti, nefungujeme lineárně.

Stejně jako se střídají roční období…

....jako se proměňujeme během života…

…tak se my ženy proměňujeme i během měsíce.

Během měsíce se proměňujeme:

 • fyzicky
 • duševně
 • i emočně

 

A to ovlivňuje:

 • naše schopnosti
 • naše uvažování
 • naše chování
 • naše prožívání

 

Mění se naše produktivita i naše tvořivost a je velká škoda toho nevyužít.

Když žijeme v souladu se svým cyklem, tak:

 • se nám žije lépe
 • jsme k sobě citlivější a laskavější
 • neklademe na sebe nerealistická očekávání
 • více se chápeme
 • respektujeme sebe a své potřeby
 • můžeme o tom, jak se cítíme informovat své okolí
 • víme, kdy nám co nejlépe jde a co zase ne

Znalost ženské cykličnosti nám pomůže:

 • k vědomé pozornosti ke svému prožívání
 • k lepšímu poznání sebe sama a své proměnlivosti
 • k sebepřijetí
 • ke spokojenějšímu životu
 • neplýtvat zbytečně silami
 • zlepšit time managment

 Můžeme své síly chytře a vědomě rozplánovat a používat a nejít při tom proti sobě.

Usnadní nám to život.

Cyklus je rozdělen do 4 fází a každá máme tyto fáze jinak dlouhé:

 1. Reflektivní fáze – archetyp stařena/vědma – cca 1.- 6. den cyklu – menstruace
 2. Dynamická fáze – archetyp panna/dívka – cca 7.- 13. den cyklu – předovulační fáze
 3. Expresivní fáze – archetyp milenka a matka – cca 14.- 20. den cyklu – ovulační fáze
 4. Kreativní fáze – archetyp čarodějka – cca 21.- 28. den cyklu – premenstruační fáze

Asi sis všimla, že ke každé fázi se řadí ženský archetyp.

 

Abychom mohly fáze cykličnosti opravdu využít,

 

potřebujeme poznat dary jednotlivých ženských archetypů

a začlenit je do svého života.

Některé z nás třeba v životě:

 •     dostatečně nevyužily dobrodružné odvahy DÍVKY
 •     během života zapomněly na dary archetypu MILENKY, na svoji zářivost
 •     zapomněly si užívat své tělo, svoji smyslnost a sexualitu
 •     archetyp MATKY pojaly jako archetyp oběti
 •     dostatečně nevyužívají tvořivou moc ČARODĚJKY
 •     nenachází v sobě moudrost VĚDMY/STAŘENY…   
 •     nevyužíváme její nadhled

Tyto archetypy máme v sobě úplně všechny,

bez ohledu na to, kolik nám je let.

A můžeme využívat jejich dary.

Můžeme si taky dosytit ty jejich kvality,

které jsme v životě nestihly probudit nebo ty, na které jsme během života zapomněly.

Můžeme je v sobě (znovu) probudit.

 

A je tu ještě jedna věc. Vrátím se opět k naší cykličnosti…

Každá můžeme mít jednotlivé fáze cyklu jinak dlouhé

a můžeme je prožívat jinak.

Proto stojí za to zjistit, jak to máš s cykličností v životě ty.

Zmapovat si ji u sebe.

A proto pro tebe mám návrh:

 • Věnuj sobě a své cykličnosti společně se mnou tři měsíce.

 • Konečně pochop sama sebe a to, jak to máš s cykličností právě ty.

 • Pojď to se mnou zmapovat, prozkoumat a taky si to užít.

 • Zamiluj si svoji cykličnostcelý život už z toho budeš čerpat.

 • Pojď objevit dívku, milenku, matku, čarodějku i vědmu v sobě.

 • Probuď je v sobě a začni si užívat dary těchto archetypů.

 • Uzdrav svůj vztah k menstruaci a začni si ji užívat.

 

A já jsem tady, abych ti s tím pomohla…

 

Jana Rosa

Jsem ženská mentorka, koučka, průvodkyně rituály, ženskými kruhy a seberozvojovými semináři.

Jsem také lektorka práce s pánevním dnem Metodou 3x3.

Žiji a tvořím v magické krajině Bílých Karpat a žítkovských bohyň.

A co pro tebe tedy mám?

 

Mám pro tebe…

ONLINE KURZ

ZAMILUJ SI SVOJI

CYKLIČNOST A MENSTRUACI

    Vezmu tě (pomyslně) za ruku a projdeme spolu tři cyklické měsíce.

    Ukážu ti, jak u sebe cykličnost zmapovat a jak ji zapojit do svého života.

    Ukážu ti, jak uzdravit svůj vztah k menstruaci.

    Ukážu ti, jak v sobě probudit ženské archetypy a jak využít jejich dary.

    Povedu tě k akci.

Budu tě podporovat a motivovat.

    Budeme v tom společně.

Spoj se se sebou.

Spoj se se svým rytmem, s rytmem luny i rytmem Matky Země.

Spoj se s ženským mystériem, s ženskými archetypy a dary.

Spoj se skrze tyto dary i se silou všech žen, které kdy byly a budou na této Zemi.

Všechny jsme propojeny skrze dar krve.

Všechny jsme sestry.

Vezmi si zpět sílu ženských darů a své proměnlivosti.

Je čas.

Co tě v kurzu čeká?

Cykličnost a její dary

 • Představím ti podrobně jednotlivé fáze cyklu.

 • Ukážu ti, jak je u sebe zmapovat, na co se přesně zaměřit.

 • Dostaneš cyklický deník, do kterého budeš svoji cykličnost 3 měsíce mapovat.
 • A tím mapováním tě krok za krokem provedu.

 • Ukážu ti dary každé fáze a jak je pro sebe můžeš využít.

 • Zjistíš, jak každou fázi využít v zaměstnání, v podnikání, v mateřství, ve vztazích, v sexualitě i v osobním rozvoji.
 • Zjistíš, pro co je v každé fázi ideální doba a co je v dané fázi lepší nedělat.
 • Naučím tě cyklický time management a provedu tě jím.

 • Kromě 15 videí tě čekají 2 přehledné pdf se shrnutím k jednotlivým fázím jejím darům a cyklickému time managementu, dále cyklické kola a cyklický deník.

 

Menstruace a její dary

Ve videích projdeme společně tato témata:

 • přijetí své menstruace jako daru – co dobrého nám může přinést

 • volná neboli svobodná menstruace – co to je a jak na ni
 • dívky a první menstruace - jak s nimi mluvit, kde čerpat informace

 • rituál menarché – co to je a jak jej udělat pro svou dceru

 • menstruační rituály – jaké existují a jak na ně

 • menstruační šperk – co to je a k čemu je dobrý?

 • historie vztahu k menstruaci
 • cyklus bílého a rudého měsíce

 

Cykličností a menstruací se budeme zabývat prvních 7 týdnů kurzu.

 

Ženské archetypy a jejich dary

Ukážu ti, jak je v sobě probudit, procítit a jak pro sebe využít jejich dary:

 • archetyp dívky – s její odvahou a touhou po dobrodružství

 • archetyp milenky – s její smyslností, září a užíváním si života

 • archetyp matky – s jejím darem zrodit nové a pečovat o to

 • archetyp čarodějky – s její intuicí a vědomým tvořením svého života

 • archetyp vědmy/stařeny – s její moudrostí a životním nadhledem

Ke každému archetypu dostaneš:

 • video s informacemi
 • potkáš se s daným archetypem ve vizualizaci
 • propojíš se s ním v tanci
 • vizuálně skrze pinterest
 • můžeš si k němu vymalovat speciální mandalu
 • dostaneš také podněty k tomu, na co se ve svém životě k danému archetypu podívat.

Takže jej budeš mít prostor opravdu integrovat do sebe a do svého života.

Ženským archetypům věnujeme 5 týdnů.

 

Hodnotné a skvělé bonusy

rozhovory s úžasnými ženami

Pavla Filipová - Zdravé pánevní dno a zdravá menstruace

Pavla je celostní a empatická fyzioterapeutka zaměřující se na ženy. Kromě péče o jejich pohybový aparát je podporuje ve zdraví v období těhotenství a po porodu, při potížích gynekologických a urologických.

Popovídáme si o tom, jak vypadá zdravé pánevní dno a zdravá menstruace. Také o ženském zdraví, o cykličnosti v těhotenství, o endometrióze, bolestivé menstruaci, vaginálním mapování atd.

Ilona Bittnerová - Menstruační pomůcky

Ilona je zakladatelka blogu Kalíšek.cz. V roce 2006 přivezla do Čech první menstruační kalíšky. Je majitelkou obchodu Maluna.

Popovídáme si o všech menstruačních pomůckách a jejich používání (kalíšek, látkové vložky, menstruační kalhotky, mořská menstruační houba, tampóny a vložky z bio bavlny).

Dozvíte se vše důležité, co potřebujete vědět pro sebe i pro své dcery.

Monika Valová - Ženská bylinná napářka

Monika je první certifikovanou poskytovatelkou vaginální napářky v rámci Peristeam Hydrotherapist Institute. Dělá této terapeutické technice zázemí formou šíření osvěty, přednáškovou činností, publikováním článků a také produkty její firmy Steamy, které ženám umožňují vyzkoušet působení ženské bylinné napářky na vlastní kůži.

Popovídáme si o tom, co je vaginální bylinná napářka. K čemu je dobrá a jak na ni. A na co si dát pozor, abychom si neublížily. Také o cykličnosti v partnerství a dalších věcech.

Hana Přikrylová - O (ne)plodnosti aneb co vám gynekolog neřekl?

Hanka vede projekt Dítě vítáno a učí, jak na neplodnost bez reprodukční medicíny. Je certifikovanou poradkyní symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství. Je spoluzakladatelkou neziskové společnosti Nehormonalka.cz a lektorkou Školy pánevního dna.

Popovídáme si o tom, jak vypadá zdravý cyklus, co vše nevíme o (ne)plodnosti a také o symptotermální metodě.

Tereza Bošková - Cykly Měsíce v lůně ženy

Tereza vede projekt Ritualuna. Je ceremonialistka a průvodkyně rituály. Je zasvěcená Moon Mother od Mirandy Gray a terapeutka Lůna. Pořádá ženské kruhy, semináře o vědomé ženské spiritualitě, online události a soukromé rituály.

Popovídáme si o vlivu luny na naši cykličnost a také o cykličnost u žen, které nemají menstruaci.

Radka Kolínová - Šťastná menopauza a hormonální jógová terapie

Radka vede projekt Šťastná menopauza.  Je lektorkou hormonální jógové terapie podle Dinah Rodrigues. Vede konzultace a kurzy na toto téma.

Popovídáme si o tom, co to je šťastná menopauza a jak na ni. A také o hormonální józe a jejich účincích.

Alice Mičunek - Cyklická jóga + jemná jógová praxe pro vědmu (jóga pro menstruační fázi cyklu)

Posláním Alice je vést ženy k jejich vnitřní moudrosti. Dělá to skrze jógovou praxi, dechové techniky a relaxaci. Učí ženy vnímat svůj cyklus nejen v jógové praxi. 

Popovídáme si o tom, jaký vliv má cykličnost na fyzický pohyb a jógovou praxi, také o cykličnosti v těhotenství, při kojení a mateřství obecně. O cykličnosti v partnerství a dalších zajímavých věcech. 

Alice pro vás připravila jógovou praxi pro menstruační fázi - ztišení ve vědmě. Může vám pomoct naladit se na sebe a uvolnit své tělo, aby pro vás menstruace byla příjemnější. Tato praxe pomáhá nejen při bolestivé menstruaci.

Veronika Velehradská - Aromaterapie při bolestivé menstruaci

Veronika je průvodkyně na cestě životem a lektorka seberozvojových seminářů.  Zabývá se rituály, kolem roku, ženskými kruhy, ale také kineziologií, konstelacemi a aromaterapií.

Připravila pro vás návod, jak si ulevit od bolesti při menstruaci pomocí aromaterapie

Lucie Hammerová - Cykličnost v partnerství a mateřství

Lucie je velmi kreativní žena, která dělá keramiku, maluje na hedvábí, pracuje i s textilem, dělá potisky na trika atd. Lucie po náš kurz vytvořila krásné mandaly ke každému archetypu.

Lucie je pro mě velmi inspirativní v tom, jak svoji cykličnost žije a komunikuje ve svém partnerství a mateřství. Jak to u nich doma s cykličností funguje. Jak cykličnost využívá v mateřství. A také doporučení na knihy a pomůcky k cykličnosti pro muže, dívky a mámy.

Tolik hodnotných a zajímavých informací, o kterých se moc nemluví…

Ale to není vše…

Ještě dostaneš…

Hodnotné bonusy ode mne

Jóni vajíčko

Jak vybírat, používat a čistit intimní vajíčka a hůlky z polodrahokamů, které se používají na vědomou práci s lůnem.

Jóni vajíčko pomáhá posilovat naše pánevní dno. Pomáhá energeticky očišťovat naše lůno. Pomáhá jemně zpracovávat emoční traumata uložená ze sexuality a porodů v našem lůně.

 

Sebepotěšení jako akt sebelásky a propojení se sebou

Zjistíš, že sebepotěšení může být i krásným aktem sebelásky a propojení se se svým tělem i duší. Může být velmi povznášející a energizující.

Může tě nabíjet a můžeš po něm nádherně zářit. Můžeš odhodit své předsudky a svůj stud. A můžeš si začít sama sebe a své tělo opravdu s láskou užívat.

Vizualizace propojení s lůnem

Povedu tě k propojení a komunikaci s tvými ženskými orgány.

K tomu, abys s nimi byla více v kontaktu a slyšela zprávy ze svého lůna. 

 

Jak bude kurz probíhat?

Kurz trvá 12 týdnů.

 

Čekají tě:

 • každý týden minimálně 2 e-maily, které tě budou provádět postupně celým kurzem, v nich najdeš odkazy na videa a další důležité informace
 • členská sekce na webu (s videi, vizualizacemi, pdf atd.)

Seznámíš se svojí cykličností a všemi jejími fázemi.

Naučíš se je využívat pro sebe, aby se ti lépe žilo.

Budeš mapovat svoji cykličnost, dostaneš k tomu ode mne cyklický deník.

Propojíš se s ženskými archetypy a jejich dary a cykličnost už uvedeš do praxe.

Bonusy budeš dostávat průběžně během celých tří měsíců.

Videa a všechny materiály už ti zůstanou a můžeš se k nim kdykoliv vracet.

 

Cena online kurzu se všemi hodnotnými bonusy

je 7890 Kč. 

 

Kdybys dala 7890 Kč za to, abys:

 • více poznala a chápala sama sebe a své potřeby
 • jela na cyklické vlně darů jednotlivých fází
 • zvládala cyklický time managament
 • užívala si svoji proměnlivost
 • naučila se lépe hospodařit se svou energií
 • byla k sobě více laskavá
 • využívala dary všech ženských archetypů
 • byla odvážnější
 • tvořila svůj život
 • byla zářivější
 • měla ráda svoji menstruaci a všechny ostatní fáze cyklu
 • a měla díky tomu všemu spokojenější život
 • a mohla tohle vše předat i svým dcerám nebo vnučkám

Stálo by to za to? 

Věřím, že ano.

 

Pro přístup klikni na toto tlačítko:

 

 • Máš pocit, že informací o cykličnosti máš už dost?
  Informace o cykličnosti můžeš najít, ale já tě provedu celým procesem mapování a zapojování cykličnosti do života.
 • Co když to nebudeš stíhat?
  Všechna videa a materiály ti zůstanou i po skončení kurzu, takže se k nim můžeš kdykoliv vracet. 

A co říkají na kurz ženy, které jím prošly?

Díky tomuto kurzu jsem se lépe naučila porozumět sama sobě, své cykličnosti a proměnlivosti. Většinu svého života jsem žila v mužské energii, (zaměřené na konstantní výkon) tak, jak jsem to viděla u žen ve svém okolí. Přijmutí mé ženské stránky na mě mělo léčivé účinky. Pozitivním přístupem k mensturaci a pochopením darů a výzev čtyř fází cyklu jsem se naučila lépe přijímat své tělo, svoje proměnlivé nálady a potřeby. Skvělým pomocníkem je cyklický deník, který mi slouží k rekapitulaci každého dne a je z něho čitelnější s jakou pravidelností se mi ženy měníme a jak důležité je, si dopřát minimálně jednou do měsíce pořádný odpočinek. Kurz mi pomohl zlepšit mé zdraví, vztahy a navíc se těším, až jednou předám tyto zkušenosti svojí dceři tak, aby měla pozitivní vztah ke svému tělu a ženství.
Blanka Jeřábkovázahradní architektka, https://www.luckygardens.cz/
Kurz Zamiluj si svou cykličnost byl krásným zážitkem, ze kterého čerpám i dlouho po jeho skončení. Jana je velmi laskavá průvodkyně na cestě sebepoznání a není snad důležitější sebepoznání než znát sama sebe jako ženu. Kurz byl plný AHA momentů a okamžiků poznání, že vlastně nejsem divná ani blázen. Bylo to krásné a každý měsíc je díky tomu bohatší a plnější. Ze srdce děkuji 💖
Anika Vágnerová
Poznej svoji cyklicnost bych doporucovala komukoliv, kdo potebuje uvod do tematu, nebo si chce rozsirit obzory, a to i muzum, kteri chteji lepe porozumet zenam. Je to takova zakladni kucharka ruznych temat zenskeho byti. Osobne mi kurz prinesl vetsi miru pochopeni a soucitu se mnou samou a navyky prace s telem, ktere jsem zaradila do kazdodenniho zivota.
Michaela Nevečeřalová
Jani, chtěla bych Ti touto cestou moc poděkovat za krásný online kurz, který mi neskutečně pomohl na mé cestě osobního rozvoje. Narazila jsem na Tvůj kurz, přitáhla sis mě svým klidným projevem, a stal se mým prvním placeným kurzem. Zahájil moji (teď již) půlroční cestu na poznávání sebe sama. Díky kurzu jsem měla hned několik AHA momentů a poznatků. Kurz mi v mnohém otevřel oči. Prostřednictvím mapování jsem si na základě cykličnosti pomalu začala organizovat diář, dnes už v menstruační fázi skutečně odpočívám a odpočinek si užívám. Změna nastala i v používání menstruačních pomůcek - koupila jsem si látkové vložky a kalíšek 🙂 Povědomí jsem o nich měla, ale asi nikdy nesebrala odvahu si je koupit. Změna nastala i u mého manžela, na videa se sice nedíval, ale základ jsem mu vysvětlila, zajímalo ho to a dnes už občas od manžela slyším, jak naší 6ti leté dceři říká, že půjdou spolu ven, abych mohla v klidu odpočívat. Orientuje se dle zakoupeného magnetu. Ale co je nejdůležitější, veškeré bolesti hlavy a podbříška zmizely, zůstal mi "pouze" tlak v hlavě 1 den před MS, což beru jako oznámení "zítra jsem tu". Nepřišlo to ze dne na den, bolesti začaly odcházet cca po 4 měsících. Určitě jsem nevyužila ještě všech informací a mapování si někdy opět zopakuji, videa si časem ráda poslechnu znovu. Je super, že nám přístupy zůstaly. Dalším potenciálním klientkám mohu kurz jenom doporučit. Měl spoustu cenných informací, ze kterých lze čerpat celý život. Byla jsem opravdu nadšená. Ještě teď se občas usměju nad tím, jak se v noci týden před MS vzbudím s novými nápady (dnes už vím proč, aha už je tu opět čarodějka, která mě mimochodem fakt baví, asi jsem výjimka), vylézám z postele a jdu tvořit a malovat. Nebo z ničeho nic mám neskutečnou chuť na milování - a přijde uvědomění - aha to už tu máme opět fázi milenky 🙂
Lenka Antonínová

Ještě ti zopakuji, co za 7890 Kč

v online kurzu

ZAMILUJ SI SVOJI CYKLIČNOST A MENSTRUACI

dostaneš:

Hodnotná videa na témata:

 • Cykličnost a její dary
 • Menstruace a její dary
 • Ženské archetypy a jejich dary

Hodnotné bonusy – rozhovory na témata:

 • Zdravé pánevní dno a zdravá menstruace – Pavla Filipová

 • Menstruační pomůcky - Ilona Bittnerová
 • Ženská bylinná napářka – Monika Valová

 • O (ne)plodnosti aneb co vám gynekolog neřekl? – Hana Přikrylová

 • Cykly Měsíce v lůně ženy - Tereza Bošková

 • Šťastná menopauza a hormonální jógová terapie – Radka Kolínová

 • Cyklická jóga a cykličnost v mateřství + jemná jógová praxe pro vědmu (pro dobu menstruace) - Alice Mičunek
 • Aromaterapie na úlevu při bolestivé menstruaci - Veronika Velehradská
 • Cykličnost v partnerství a mateřství - Lucie Hammerová

Hodnotné bonusy ode mne:

 • Jóni vajíčko

 • Sebepotěšení jako akt sebelásky a propojení se sebou

 • Vizualizace propojení s lůnem

Čeká tě celkem 44 videí. 

 

Rozhodni se zamilovat do své cykličnosti a menstruace

Rozhodni se žít život v souladu se sebou a svými potřebami.

A to není všechno. 

GARANCE

Na celý kurz nabízím garanci vrácení peněz.

Máš 30 dnů od začátku kurzu abys mi napsala,

že ti kurz nevyhovuje a chceš své peníze zpět.

Nebudu se na nic ptát, peníze ti pošlu zpět.

 

Vyplň svou přihlášku zde. Nemůžeš ztratit, můžeš jen získat!

Naciť si to, máš 2 možnosti:

Možnost 1: Neudělat si čas. Nepoznat svou cykličnost a své ženské dary. V tom případě tvůj život zůstane stejný jako doteď a nic se nezmění. Pokud ti to tak vyhovuje, je to v pořádku.

Možnost 2: Poznat, zmapovat a zamilovat si svoji cykličnost a menstruaci. Začít myslet na sebe a dát sebe na první místo. Znát svou proměnlivost, své potřeby a respektovat je. Proměnit svůj život a být ve svém ženském těle šťastnější a spokojenější.

Není na co čekat! 

Rozhodni se teď!

Ještě se rozmýšlíš?

Máš nějaké dotazy?

Nevíš, jestli je to pro tebe?

Napiš mi na jana@pruvodkynezeny.cz

Jsem tu pro tebe.