radostný, osobní a živý online klub pro podporu tvého ženství

 

Stává se ti, že v běžném denním životě a jeho shonu zapomínáš na sebe,

na vyživování svého ženství?

 

Zapomínáš na radostné a vědomé bytí a na propojování se se svou duší

Zapomínáš na péči o své tělo?

 

 

Ráda bys dlouhodobě rozvíjela své ženské sebe-vědomí a věnovala se sobě,

ale máš málo času?

 

Koupíš si online kurz, e-book, seberozvojovou knihu,

ale buď to nestíháš ani vidět, ani číst nebo

časem na techniky zapomeneš a nepřevedeš je do praxe?

 

Zapomínáš i to, co už znáš, skutečně žít?

 

Chybí ti vyživující a podporující ženské společenství,

které tě přijímá takovou, jaká jsi?

Se vším, co k tobě patří?

 

Bezpečné místo, kde můžeš říct vše...

 

Kam si můžeš přijít pro radu. Kde budeš vyslechnuta. 

 

Sesterský kruh, kmen, komunita, která drží při sobě a podporuje se.

 

 

Pokud jsi odpověděla na výše uvedené otázky ano, právě PRO TEBE jsem založila ženský klub - kmen - společenství sebe-vědomých žen...

 

Aby tě stále vracel zpět k sobě, zpět k sebe-vědomému ženstvím a bytí.

 

Zpět ke spojení s tvou duší a s tím, kdo opravdu jsi.

 

Abychom společně objevovaly naše ženské dary a pečovaly o své ženské tělo i duši.

 

Abychom se vzájemně obohacovaly a sdílely.

 

Abych ti mohla předat vše, co jsem nasbírala na své cestě.

 

Předávám ti to, co v běžném životě skutečně funguje

Jasně, stručně, srozumitelně.

 

Tak, aby tě to bavilo, aby tě to vyživovalo a posunovalo tě to na cestě k sobě

 

K radostnějšímu a vědomějšímu bytí, k sebelásce, k objevení tvých darů, tvé autentické životní cestě i k hojnosti.

 

Představ si, jaké by to bylo....

 

Stát plně ve své ženské síle.

 

Být tvůrkyně svého života.

 

Milovat sebe, žít svůj život vědomě a být plně sama sebou.

 

Mít pevné a zdravé kořeny a zároveň plynout s proudem života.

 

Být propojena se svým ženským tělem, duší, srdcem i intuicí.

 

Být podporována sesterským kruhem, životem, Zemí, lunou i živly.

 

Zažívat magické chvíle při rituálech.

 

Využívat své dary a přinášet díky nim do svého života hojnost.

 

Být propojená se svou cykličností, svým lůnem i lunou nad námi.

 

Milovat život a žít jej každý den s radostí.

 

To si pro tebe přeji a k tomu tě povedu.

 

Pojďme společně tvořit radostné bytí tady na Zemi, Novou Zem.

 

A kdo jsem?

PRŮVODKYNĚ NA CESTĚ ZA VĚDOMÝM ŽENSTVÍM

Jsem ženská mentorka, koučka, průvodkyně rituály, ženskými kruhy a seberozvojovými semináři.

Jsem také lektorkou práce s pánevním dnem Metodou 3x3.

Tématem sebe-vědomého ženství se zabývám už roky.

 

Žiji a tvořím v magické krajině Bílých Karpat.

 

S láskou a respektem tě podpořím na cestě k objevení ženské síly i jemnosti.

 

Pomohu ti spojit se s tvým tělem a intuicí, kráčet po tvé životní cestě vědomě a žít život, po jakém toužíš.

 

Velmi mě naplňuje podporovat ženy na jejich cestě.

Každá žena je pro mě jedinečná a důležitá. 

 

Ingrid jsem pasovala na duchovní babičku našeho Kmene. Je to starší našeho Kmene.
Každý správný kmen má mít své stařešiny, o které se opírá.
Vnímám, jak důležité je mít kořeny, znát tradice a především mít za zády starší moudré vědomé ženy. 

 

A jsem moc ráda, že přijala pozvání k tomu stát se duchovní babičkou našeho Kmene a stát nám v zádech a předávat nám svoje poznatky a svoji moudrost.

Věřím, že její moudrost také oceníte.

 

Ingrid už 30 let pomocí různých terapii, pomáhá klientům na jejich cestě holistickým způsobem. Dává do souvislosti tělo, ducha i duši.

Využívá staré tradice známe z lidového léčitelství, propojení s krajinou, kolem roku, bylinkami, tradičním jídlem a zároveň využívá poznatky získané mnohaletým učením tradic i z jiných oblastí léčení (např. tradiční čínská medicína, osteopatie, hydroterapie, thalasoterapie, hydroláty, lymfa, různé typy chiropraxe).

V poslední době se věnuje vaginální napářce, rebozo masážím.
12 let dělá lektorku Školy Pánevního dna a poslední 3 roky vede výuku obličejové jógy.
8 let učí uvolňování hlubokého svalu duše - svalu psoas.
10 let se věnuje Kundalini józe a léčení SatNamRasayan.

 

CO TĚ ČEKÁ KAŽDÝ MĚSÍC ?

INSPIRACE PRO PÉČI O TVÉ ŽENSKÉ TĚLO, MYSL I DUŠI...

 

INSPIRACE PRO TVŮJ ŽIVOT A DOMOV...

 

(4 stručné videa měsíčně od 4 žen)

Dostaneš komplexní inspiraci k tomu, jak můžeš v tom měsíci podpořit a opečovat své tělo, svou psychiku, svou ženskou duši.

Dozvíš se, jaké činnosti jsou v tom měsíci podporované a jak harmonizovat svůj domov.

 

Jana Rosa - Jak pečovat v daném měsíci o své ženství

Strážkyně ženského ducha Kmene
Já ti přinesu inspiraci pro tvůj osobní rozvoj, sebelásku, propojování se se sebou, se svou duší, svým srdcem a lůnem. Můžeš se těšit na vše, co se týká vědomého ženství a vědomého života. Témata budu uzpůsobovat tomu, co zrovna ženy ve Kmeni potřebují. Budu reagovat na vaše témata a dotazy.

Ingrid Šimková - Jak pečovat v daném měsíci o tělo

Duchovní babička Kmene a strážkyně těla
Ingrid Šimková nám doporučí, jak v daném měsíci pečovat o tělo. Poví nám, jak se stravovat podle kola roku, abychom naše tělo podpořily a měly dostatek energie. Ukáže nám, jaké pečující procedury jsou v tom měsíci vhodné.

Eliška Lukonchik - Jak pečovat v daném měsíci o naši mentální, emocionální a fyzickou rovnováhu

Strážkyně rovnováhy
Eliška Lukonchik nám přinese kuchařku modelů chování pro každý daný měsíc. Dozvíme se jaký prioritní model chování daný měsíc přinese, co nás čeká ve vztazích k lidem kolem nás i k sobě, jaké pocity budou nejvíce vystupovat a jak se dostat do rovnováhy na všech úrovních, tedy na úrovni mysli, emocí i těla.

Michaela Růlžičková - Jak pečovat v daném měsíci o náš život a domov z pohledu feng shui

Strážkyně našich činností a domova
Michaela Růžičková nás zasvětí do toho, co nás ten měsíc čeká z pohledu feng shui. Jaké činnosti jsou v tomto měsíci podporované? Jak malou změnu udělat doma, aby se nám dobře žilo? 

 

 

PROPOJOVÁNÍ SE S RYTMEM LUNY

 

Pro nás ženy je přirozené žít v souladu s rytmem luny

Luna velmi ovlivňuje náš život a tak se jí můžeme nechat podpořit.

Společně s naší duchovní babičkou Kmene Ingrid ti ukážeme,

jak využít rytmy luny pro svůj život

Každý týden se podíváme na to, jaká fáze měsíce právě je, a jak ji využít pro sebe.

Každý měsíc tě od mě čeká inspirace na úplněk a novoluní

- tipy na rituály, výklady karet, vizualizace apod.

Půjdeme i do praktických rituálů sebelásky a sebepéče,

abychom zvýšily svou záři a krásu. 

 

 

JEDEN ROZHOVOR

S INSPIRATIVNÍ ŽENOU, MUŽEM ČI PÁREM

KAŽDÝ DRUHÝ MĚSÍC

Jednou za 2 měsíce pro tebe natočím rozhovor s inspirativními lidmi,

kteří mají co předat a čím obohatit náš kmen.

Budeš dopředu vědět, kdo to bude a budeš moct pokládat otázky.

Rozhovor bude vždy zaměřený i prakticky,

aby sis mohla hned zavést do života to, co tě inspiruje.

S našimi hosty tě čekají např. i témata vědomého partnerství a mateřství.

 

SPOLEČNÉ SDÍLENÍ A PODPORA

VE FACEBOOKOVÉ SKUPINĚ KMENE

Máme facebookovou skupinu,

kde probíhá společné sdílení, podpora, vyživování i transformace.

Ve skupině jsem přítomna a budu tě podporovat, odpovídat na tvé dotazy apod. 

 

Ve skupině můžeš očekávat podporující a laskavý přístup,

s láskou tvořím bezpečný prostor pro tvůj růst i pro tvé sdílení.

 

CO TĚ ČEKÁ

V PRŮBĚHU ROKU?

 

SPOLEČNĚ OSLAVÍME VŠECHNY SVÁTKY V KOLE ROKU

-

8 SPOLEČNÝCH ONLINE OSLAV

Čeká nás 8 společných Zoomů,

ke každému svátku v kole roku jeden. 

 

Budeme společně procházet kolo roku a propojovat se s rytmem přírody, s Matkou Zemí a tím, co je zrovna v aktuálním čase podporováno.

 

Čeká nás 8 společných zastavení, které vyživí a podpoří tvou ženskou duši.

 

Oslavíme společně:

 

Hromnice - Imbolc

Jarní rovnodennost - Ostara

Svátek lásky - Beltain

Letní slunovrat - Litha

Dožínky - Lughnasadh 

Podzimní rovnodennost - Mabon

Dušičky - Samhain

Zimní slunovrat - Yule

 

 

Ke každému svátku v kole roku dostaneš předem video s návodem, jak jej oslavit. 

A pak se potkáme na 2,5 hodiny Zoomu, kde svátek společně oslavíme laděním se na sebe, meditací, rituálem, prací se živly, tancem, sdílením

Z těchto oslav bude záznam,

takže pokud se nebudeš moct zůčastnit, 

nepřijdeš o ně.

 

 

 4 SDÍLECÍ ONLINE KRUHY

4 x za rok se potkáme ke společnému sdílení na Zoomu.

A to v těch měsících, ve kterých nejsou svátky kola roku (květen, červenec, listopad, leden).

 

V ženských kruzích nacházíme ženské spolubytí, výživu, souznění a společnou moudrost kruhu. Učíme se sdílet a naslouchat ze srdce bez posuzování. Učíme se, že jsme v bezpečí a s láskou přijímány takové, jaké jsme. Je to uzdravující, vyživující a posilující.Témata, která budeme probírat, podpoří naše ženství. Budeme společně růst.

 

DVAKRÁT ROČNĚ CELODENNÍ ŽIVÉ SETKÁNÍ 

Čeká tě neformální setkání kmene, kde se seznámíme, budeme sdílet, projdeme společným rituálem, tancem apod. 

Propojíme náš kmen, naši síť pohledem do očí, objetím... 

Na to se moc těším!

 

Jedno bude v červnu na Žítkové a další 20.11. v Brně.

 

S ženami z kmene se navíc můžeš domluvit na pravidelném setkávání podle míst vašeho bydliště. Můžeš získat nová přátelství se stejně naladěnými ženami.

 

EXKLUZIVNÍ BONUSY A SLEVY

Slevy pouze pro kmen na mé živé semináře a ostatní programy, které vytvořím.

Výhodné nabídky u spřátelených žen i mužů, kteří prodávají zajímavé výrobky, služby či programy na podporu ženství apod.

Minulý rok tak některé ženy ušetřily na objednávkách tisíce korun. 

 

 

POZOR! Některé z exkluzivních bonusů budou pouze pro ženy s ročním předplatným, ty mohou také očekávat speciální překvapení

 

A NAVÍC MÁ ENERGETICKÁ PODPORA Z BÍLÝCH KARPAT....

Držím prostor pro všechny ženy v mém Kmeni.

V mém poli se mohou dít zázraky i tobě.

 

Každá žena je jedinečná a zaslouží si výjimečnou péči.

Proto je můj přístup osobní.

Chci tě znát, chci tě podporovat.

JAK TO BUDE PROBÍHAT?

Odkazy na videa i všechny důležité informace ti budou chodit do e-mailu.

 

Videa i rozhovory najdeš ve členské sekci na webu, kde se k nim můžeš kdykoliv vracet, jak budeš potřebovat.

 

Potkávat se budeme i ve facebookové skupině a 1x měsíčně na Zoomu (viz. výše).

 

CO JEŠTĚ V KMENI NAJDEŠ?

KONGRES SEBE-VĚDOMÉHO ŽENSTVÍ

 

Na webu ve členské sekci najdeš také všechna videa a rozhovory,

které byli součástí Kongresu sebe-vědomého ženství.

Dostaneš 25 rozhovorů na témata:

 • Vědomá ženská spiritualita
 • Vědomé vztahy
 • Vědomé tvoření domova a zahrady
 • Vědomé rodičovství
 • Vědomá práce s tělem a myslí
 • Vědomé ženské rituály
 • Vědomé ženské podnikání
 • Vědomý vstup do roku 2022

 

 

VŠECHNA MOJE VIDEA Z ROKU 2021

 

Na webu ve členské sekci najdeš také všechna videa, které už ve Kmeni byli.

Kmen začal v únoru roku 2021, takže už je tam pěkná porce inspirace

(celkem 50 krátkých videí).

 

Jaká témata jsme v minulém roce např. prošly? 

 • Jak na vykuřování
 • Domácí oltář
 • Čarování s posvátnými živly
 • Ranní a večerní rituály
 • Sesterství dvou královen
 • Technika beru si svou sílu zpět
 • Muži jako dračí králové
 • Práce se silovými zvířaty
 • Energetická ochrana našich hranic
 • Práce s vnitřní holčičkou
 • Uvolňování se do ženství
 • Otevírání se zázrakům

 

VŠECHNY ROZHOVORY Z ROKU 2021

 

Na webu ve členské sekci najdeš také 11 rozhovorů,

které jsem pro Kmen natáčela v roce 2021.

 

Jaké rozhovory už v Kmeni např. najdeš?

Rozhovor s Lucií Alferi a Jardou Vídeňským

O channelingu, o metodě Access Bars, o dnešní generaci dětí a dospívajících. O závislosti na mobilech a virtuální realitě. O výchově, vědomém partnerství a rodičovství. O roli muže a ženy atd.

Rozhovor s Veronikou a Lukášem Velehradskými

O rituálech kola roku, přírodní spiritualitě, spojení s přírodou a jejími cykly a taky našimi předky. O vědomém partnerství a rodičovství.

Rozhovor s Janem Čermákem

O mužské síle a mužských archetypech, o partnerství a používání councilu v něm, o  hodném chlapci a dalších tématech, které muži řeší. O mužském výcviku, mužských kruzích, vision questu.

Rozhovor s Terezou Boškovou

O principech budování domácího chrámu, velekněžce domácnosti a posvátném úklidu.

JAK SE V KMENI ŽENY CÍTÍ?

 

Vstupem do Kmene jsem se vydala na úžasnou cestu sebepoznání, na které je Jana tou nejlepší průvodkyní. Je nesmírně citlivá, zároveň praktická a inspirativní. Inspiraci z Kmene čerpám takřka každý den. Za těch několik málo měsíců vnímám ve svém vnitřním světě a postoji velké změny, které se postupně manifestují i navenek. Kdybych měla Kmen popsat jen pár slovy, budou to LÁSKA, BEZPEČÍ, PODPORA a INSPIRACE. Děkuji 💖
Anika Vágnerová
Kmen je bezpečné místo plné výživy, péče, inspirace a lásky. Místo, kde jsem vždy přijata a pochopena bez soudů a hodnocení. Místo, kde nacházím sílu a klid i v rozbouřených dobách.
Lucie Hammerová
Kmen je pro mě nádherné a bezpečné místo kam si chodím nejen pro inspiraci ale i pro lásku, klid a informace a pocit sounáležitosti. Jana a ostatní ženy drží neskutečně nádherný prostor, který mě umožňuje jít nadále po vědomé cestě a to jak v době kdy se mi daří, tak v době kdy mi není dobře. Každé ženě doporučuji takové místo najít a Kmen je naprosto úžasnými začátkem. Kmen je pro mě každý den jiný a přitom stejný.
Bára Levíčková
Díky Kmeni se cítím být méně sama, vnímám, že jsou tam ženy na podobné vlně. Z hlediska ženské inspirace je pro mě fajn nejen Janino vedení, ale i možnost dostat odpověď od ostatních žen na to, s čím si aktuálně nevím rady (a nemusí to souviset jen se ženstvím). Celkově se v Kmeni cítím svobodně v tom moci položit jakoukoli otázku a dostávat odpovědi k věci, které pomohou, ne zbytečné soudy, hodnocení. Jana také prakticky vždycky reagovala, pokud kdokoli z Kmene měl potřebu otevřít nějaké téma, i když nebylo "na programu". Její forma komunikace skrze videa je stručná, časově nebyl Kmen zátěží (avšak měla jsem formu členství, která byla takto koncipována, Kmen v roce 2022 bude obsahovat více společných setkání ve virtuálním prostoru, takže času zabere více, ale hodnota takových setkání je veliká....). Není veden jako nějaký rozvojový kurz, který člověka zaměstná a obtěžká úkoly. Moc fajn mi přijde i to, že díky Kmeni a jeho rozhovorům jsem mohla poznat blíže některé lidi, kteří se zabývají alternativními či léčitelskými technikami a udělat si osobní názor na to, jestli "službě" takového člověka mohu věřit. Jako velkou přidanou hodnotu vidím i to, že od roku 2022 Kmen obohatí "stařešina" Ingrid, její moudrost je Opravdová (navíc jiné online platformy prakticky VŽDY tvoří jen mladé ženy a tato forma vyzrálé, klidné moudrosti zde není přítomna).
Pavla Pokorná
Jani, jsem moc ráda, že mohu být součástí KMENE a vůbec jsem netušila, jak moc mi ovlivní život. Cítím obrovský vděk, že jsem Tě potkala a že můžu s ostatními ženami sdílet podporu a inspiraci na své cestě a tím že jsme uzavřená skupina se tady cítím bezpečně.. Díky kmeni jsem si poprvé v životě na jaře uvědomila, že je nádherné být ženou....ve svých téměř 44 letech:)) Tento rok je hodně náročný, zvlášť teď na podzim je to divoká jízda, jako na tobogánu a o to víc mě těší, že vás všechny mám:) ,protože někdy to fakt není jednoduché. Díky za všechny zajímavé rozhovory, které jsem zatím stihla poslechnout, za cenné rady, tipy na knížky, oblečení apod. A taky se mi díky kmeni rozrostl šatník o sukně a šaty, což je boží. Moc se těším na to co bude dál a děkuji!!
Dáša

CO VŠE TEDY DOSTANEŠ, KDYŽ VSTOUPÍŠ NA CELÝ ROK?

 

Bezpečné místo plné lásky, ženské soudržnosti a sesterství, podpory a inspirace. 

To v dnešní době všechny velmi potřebujeme.

Mít bezpečné útočiště podobně naladěných žen, které nás podpoří a podrží.

 

Pole skupiny tě umí podpořit a podržet, když to potřebuješ.

I to v Kmeni děláme.

Vysíláme dobrá přání, modlitby a energetickou podporu,

když to některá z nás potřebuje.

 

Ve skupině se také už od pradávna učíme a rozvíjíme rychleji.

Připrav se na kvantové skoky, které ti přinesou do života mnoho dobrého.

Dostaneš komplexní inspiraci k tomu, jak:

 • Podpořit své tělo
 • Podpořit svou psychiku a pracovat se svými emocemi
 • Podpořit své vztahy
 • Podpořit svůj domov
 • Podpořit své ženství
 • Podpořit spojení se svou duší, svým srdcem, svou intuicí
 • Žít v souladu s rytmem luny a nechat tak lunu podpořit svůj život
 • Žít v souladu s kolem roku, s přirozeným rytmem přírody
 • Začlenit do svého života rituály

A to se bude dít skrze:

4 inspirativní videa měsíčně od 4 žen zaměřené na daný měsíc

V hodnotě 12 x 549 Kč = 6 588 Kč

Propojování se s rytmem luny

V hodnotě 12 x 111 Kč = 1332 Kč

Moje přítomnost a podpora ve facebookové skupině

V hodnotě 12 x 1000 Kč = 12 000 Kč

1 hluboký a inspirativní rozhovor za 2 měsíce

V hodnotě 6 x 200 Kč = 1200 Kč

8 báječných online oslav svátků kola roku

V hodnotě 8 x 555 Kč = 4440 Kč

4 léčivé sdílecí online kruhy

V hodnotě 8 x 444 Kč = 1776 Kč

2 nádherné celodenní živé setkání

V hodnotě 4400 Kč

Kongres sebe-vědomého ženství

V hodnotě 2222 Kč

Všechna videa a rozhovory z roku 2021

V hodnotě 7777 Kč

Exkluzivní slevy a dárek

V hodnotě několika 1000 Kč

Moje energetická podpora a podpora a síla kruhu

Nevyčíslitelná hodnota

Nová přátelství se stejně naladěnými ženami

Nevyčíslitelná hodnota

To vše v celkové hodnotě cca 44 000 Kč

 

Udělej nejlepší investici tohoto roku.

Investuj do sebe a do svého radostného a vědomého bytí.

Do vyživování sama sebe, do svého růstu, do svého ženství.

Ty jsi ve svém životě ta nejdůležitější. 

 

Dej dar sama sobě, své duši, svému ženství. 

Dovol si pro sebe to nejlepší.

Dej si dar každý měsíc.

 

Naděl si víc času sama pro sebe, sama se sebou, se svou duší. 

Ať se můžeš stát tou, kterou jsi sem na Zemi přišla být. 

Radostnou, zářivou, sebe-vědomou ženou

 

Pojďme spolu objevovat krásu sebe-vědomého ženství,

ženské síly i jemnosti, sesterství a plynutí...naši jedinečnou esenci a záři.

 

Bude to radostné, ženské a bude tě to bavit!

 

Z čeho můžeš vybírat:

(nejvýhodnější je roční vstupenka)

Energetická vstupenka do Kmene
2 222 Kč
1 měsíc
Měsíční přístup do kmene sebe-vědomých žen. Platba za měsíční členství je možná pouze platební kartou s opakovaným měsíčním strhávání členského poplatku.
Energetická vstupenka do Kmene
6 666
5 555 Kč
3 měsíce/
Tříměsíční přístup do kmene sebe-vědomých žen. Platba za toto členství je možná pouze platební kartou s opakovaným 3 měsíčním strhávání členského poplatku Ušetříš 1111 Kč oproti měsíčnímu členství.

 

Roční vstup na 365 dní

Při ročním vstupu tak za KMEN dáš cca 49 Kč za den. 

Což je cena jedné kávy.

 

A tak následuj volání své duše, ta tě vždy vede správně. 

 

Energetická vstupenka do Kmene
26 664
17 999 Kč
Ročně
Nejvýhodnější vstup do kmene. Prožijme spolu celý rok a vstoupíme s radostí i do toho dalšího. Tuto variantu můžeš zaplatit platební kartou nebo klasickým bankovním převodem. Můžeš zaplatit na 3 měsíční splátky. Ušetříš 8 665 Kč oproti měsíčnímu členství.

Jak fungují automatické platby s opakovaným strháváním členského poplatku? 

 

7 dní před termínem automatického strhnutí platby ti přijde upozornění e-mailem a ty se můžeš rozhodnout, zda budeš dál pokračovat nebo chceš své členství zrušit.

Pokud budeš chtít, můžeš v tu chvíli členství ukončit zasláním žádosti na e-mail jana@pruvodkynezeny.cz.

S ukončením přijdeš o přístup k veškerému obsahu i k facebookové skupině a všem výhodám. 

 

Proč jsou roční nabídky tak výhodné?

Tvořím Kmen, který jde společnou cestou dlouhodobě.

Budujeme důvěru, bezpečí, sesterství.

Baví mě věnovat se ženám individuálně i skupinově dlouhodobě a pomáhat jim růst.

Je to z mé zkušenosti i nejvíce efektivní.

Proto nabízím tak výhodnou roční podporu.

 

 

Máš dotaz?

Napiš mi na jana@pruvodkynezeny.cz nebo mi zavolej na číslo 777108434.