ZAMILUJ SI SVOJI CYKLIČNOST A MENSTRUACI

 Jsi zamilovaná do své cykličnosti?

Jsi naladěná na své cyklické flow? 

Jedeš na své cyklické vlně a perfektně zvládáš cyklický time management? 

Užíváš si všechny ty ženy v sobě a využíváš jejich dary v každodenním životě?

Máš ráda svoji menstruaci?

Dokážeš si ji užívat?

Nebo nevíš o čem mluvím?

Možná svou menstruaci nemáš ráda.

Možná ji bereš jako trápení.

Možná tě bolí

Možná máš pocit, že máš nějaké podivné výkyvy nálad.

Že jsi občas přecitlivělá.

Že máš občas mnoho energie a pak padneš a nechce se ti nic dělat.

Nechceš nikoho vidět a s nikým mluvit.

A nerozumíš tomu, proč to tak je. 

 

A nebo možná víš, o čem mluvím...

O cykličnosti už jsi slyšela, ale nedokážeš ji pro sebe využít v běžném životě.

Nedokážeš správně nakládat se svojí energií.

Nebo máš pocit, že u tebe to funguje nějak jinak než u ostatních.

Když jsem na podzim posílala ženám dotazník,

co je nejvíc trápí a zajímá, velmi mě překvapilo,

že na prvním místě skončila právě cykličnost a menstruace.

A tak mi to vrtalo hlavou…

 

 • Jak tohle téma pojmout, tak, aby to ženy opravdu začaly žít?
 • Jak jim pomoct zmapovat svoji cykličnost?
 • Jak je přivést k tomu, aby se zaměřily na svůj ženský cyklus, své ženské potřeby a začaly je opravdu naplňovat?
 • Jak jim pomoct přijmout svoji menstruaci?
 • Jak to udělat, aby je menstruace přestala bolet?
 • Aby přijaly tuto velmi důležitou součást svého ženského života jako dar a užívaly si ji a začaly mít díky ní spokojenější život?

A jak se dozvíš dál, vymyslela jsem něco speciálního…

Možná si teď ale říkáš, užívat si menstruaci… cože?

Ano, taky bych si ještě před 6 lety řekla... cože?

Menstruace mě celý život bolela.

Rozhodně jsem si ji neužívala. Neměla jsem ji ráda.

Jedla jsem prášky, aby mě přestala bolet.

Nechápala jsem, proč jsem několik dní v měsíci tak unavená.

Připadala jsem si neschopná, nevýkonná.

Měla jsem pocit, že jsem asi nějaká vadná, že moje nálady se pořád divně mění.

Že jsem přecitlivělá.

Nyní už vím, že to jde jinak.

Už vím, že nemusíš mít PMS. Že se nemusíš trápit.

Menstruace tě nemusí bolet.

Že si nemusíš připadat divná, když máš výkyvy nálad, když se proměňuješ.

Že nemusíš mít pocit, že nechápeš sama sebe a své potřeby.

Že nemusíš mít pocit, že jsi neschopná a nevýkonná.

Možná jsi jen dělala věci v nesprávný čas a šla jsi proti sobě,

svému tělu a své cykličnosti.

A to je v pořádku.

Možná ti nikdo neukázal, že to jde jinak.

 

Ale opravdu to jde.

Tvé tělo a tvá cykličnost opravdu nemusí být nepřítel.

Tvé tělo, tvá cykličnost a menstruace může být tvým nejlepším spojencem.

Můžete spolupracovat a žít v harmonii.

Můžeš se naučit lépe hospodařit se svou energií.

Můžeš si svou ženskou proměnlivost a všechny ženy v sobě opravdu užívat.

A může si ji užívat i tvůj muž.

A můžeš ji využít i ve své práci.

 

Zamysli se…

 • Co když jsou tvé změny energie a nálad darem, který jsi ještě správně neuchopila a neobjevila?
 • Co když tě mohou na tvé cestě podpořit?
 • Co když mohou oživit i tvé partnerství?
 • Co když sis návštěvy tchýně plánovala na nesprávnou dobu?
 • Co když můžeš milovat a užívat si svoji menstruaci?

Cykličnost je jedna z nejvýznamnějších věcí,

která nás v našem ženském životě ovlivňuje…

… a to i když si to neuvědomujeme.

 

Nikdo nás neučil milovat svoje tělo se vším, co k němu patří.

Naše mámy žily v jiné době a neměly přístup k informacím.

A většina z nich nebyla přirozeně napojená na svůj cyklus a ženství.

A tak s námi naše mámy neoslavily, že jsme s první menstruací staly ženami.

Menstruace byla tabu…

…a když se o ní mluvilo, tak jako o něčem, co je:

 • bolestivé
 • špinavé
 • a musíme to schovávat

Kolik takových příběhů už jsem na ženských kruzích

nebo rituálech menarché (rituálech přijetí menstruace a oslavy ženství) slyšela!

Dává smysl, že mnoho žen má pak bolestivou menstruaci.

Vždyť nepřijímáme a často i nenávidíme část sebe.

A naše tělo nám to pak ukazuje bolestí.

Říká nám….

„…haló, já jsem tady. Jsem důležitá součást tvého ženství.

Všimni si mě a uzdrav svůj vztah ke mně i k sobě…“

Ale my často neposloucháme.

Řekneme si, že… „…už máme zase krámy…“

Vezmeme si prášek a přejeme si, ať už to brzo skončí.

Au.

Cítíš to? Cítíš, jak tvé tělo volá? Nebo možná už křičí?

A je z toho cesta ven.

My můžeme být tou generací, u které toto nepřijetí skončí!

My už nemusíme žít dál tento příběh…

A nemusíme ho takto předávat svým dcerám…

…ony už mohou žít mnohem krásnější a radostnější ženský příběh.

A my taky.

Můžeme ke své menstruaci a cykličnosti změnit svůj postoj.

A pak můžeme také našim dcerám a vnučkám

předávat příběh přijetí svého ženství se vším, co k němu patří.

Můžeme s nimi jejich menstruaci oslavit a vysvětlit jim, jaký dar to je.

Můžeme jim ukázat dary jednotlivých fází cyklu.

Můžeme přijmout, že my ženy jsme prostě cyklické bytosti, nefungujeme lineárně.

Stejně jako se střídají roční období…

....jako se proměňujeme během života…

…tak se my ženy proměňujeme i během měsíce.

Během měsíce se proměňujeme:

 • fyzicky
 • duševně
 • i emočně

 

A to ovlivňuje:

 • naše schopnosti
 • naše uvažování
 • naše chování
 • naše prožívání

 

Mění se naše produktivita i naše tvořivost a je velká škoda toho nevyužít.

Když žijeme v souladu se svým cyklem, tak:

 • se nám žije lépe
 • jsme k sobě citlivější a laskavější
 • neklademe na sebe nerealistická očekávání
 • více se chápeme
 • respektujeme sebe a své potřeby
 • můžeme o tom, jak se cítíme informovat své okolí
 • víme, kdy nám co nejlépe jde a co zase ne

Znalost ženské cykličnosti nám pomůže:

 • k vědomé pozornosti ke svému prožívání
 • k lepšímu poznání sebe sama a své proměnlivosti
 • k sebepřijetí
 • ke spokojenějšímu životu
 • neplýtvat zbytečně silami
 • zlepšit time managment

 Můžeme své síly chytře a vědomě rozplánovat a používat a nejít při tom proti sobě.

Usnadní nám to život.

Cyklus je rozdělen do 4 fází a každá máme tyto fáze jinak dlouhé:

 1. Reflektivní fáze – archetyp stařena/vědma – cca 1.- 6. den cyklu – menstruace
 2. Dynamická fáze – archetyp panna/dívka – cca 7.- 13. den cyklu – předovulační fáze
 3. Expresivní fáze – archetyp milenka a matka – cca 14.- 20. den cyklu – ovulační fáze
 4. Kreativní fáze – archetyp čarodějka – cca 21.- 28. den cyklu – premenstruační fáze

Asi sis všimla, že ke každé fázi se řadí ženský archetyp.

 

Abychom mohly fáze cykličnosti opravdu využít,

 

potřebujeme poznat dary jednotlivých ženských archetypů

a začlenit je do svého života.

Některé z nás třeba v životě:

 •     dostatečně nevyužily dobrodružné odvahy DÍVKY
 •     během života zapomněly na dary archetypu MILENKY, na svoji zářivost
 •     zapomněly si užívat své tělo, svoji smyslnost a sexualitu
 •     archetyp MATKY pojaly jako archetyp oběti
 •     dostatečně nevyužívají tvořivou moc ČARODĚJKY
 •     nenachází v sobě moudrost VĚDMY/STAŘENY…   
 •     nevyužíváme její nadhled

Tyto archetypy máme v sobě úplně všechny,

bez ohledu na to, kolik nám je let.

A můžeme využívat jejich dary.

Můžeme si taky dosytit ty jejich kvality,

které jsme v životě nestihly probudit nebo ty, na které jsme během života zapomněly.

Můžeme je v sobě (znovu) probudit.

 

A je tu ještě jedna věc. Vrátím se opět k naší cykličnosti…

Každá můžeme mít jednotlivé fáze cyklu jinak dlouhé

a můžeme je prožívat jinak.

Proto stojí za to zjistit, jak to máš s cykličností v životě ty.

Zmapovat si ji u sebe.

A proto pro tebe mám návrh:

 • Věnuj sobě a své cykličnosti společně se mnou dva měsíce.

 • Konečně pochop sama sebe a to, jak to máš s cykličností právě ty.

 • Pojď to se mnou zmapovat, prozkoumat a taky si to užít.

 • Zamiluj si svoji cykličnostcelý život už z toho budeš čerpat.

 • Pojď objevit dívku, milenku, matku, čarodějku i vědmu v sobě.

 • Probuď je v sobě a začni si užívat dary těchto archetypů.

 • Uzdrav svůj vztah k menstruaci a začni si ji užívat.

 

A já jsem tady, abych ti s tím pomohla…

 

Jana Rosa

Jsem ženská mentorka, koučka, průvodkyně rituály, ženskými kruhy a seberozvojovými semináři.

Jsem také lektorka práce s pánevním dnem Metodou 3x3.

Žiji a tvořím v magické krajině Bílých Karpat a žítkovských bohyň.

A co pro tebe tedy mám?

 

Mám pro tebe…

ONLINE KURZ

ZAMILUJ SI SVOJI

CYKLIČNOST A MENSTRUACI

    Vezmu tě (pomyslně) za ruku a projdeme spolu dva cyklické měsíce.

    Ukážu ti, jak u sebe cykličnost zmapovat a jak ji zapojit do svého života.

    Ukážu ti, jak uzdravit svůj vztah k menstruaci.

    Ukážu ti, jak v sobě probudit ženské archetypy a jak využít jejich dary.

    Povedu tě k akci.

Budu tě podporovat a motivovat.

    Budeme v tom společně.

Spoj se se sebou.

Spoj se se svým rytmem, s rytmem luny i rytmem Matky Země.

Spoj se s ženským mystériem, s ženskými archetypy a dary.

Spoj se skrze tyto dary i se silou všech žen, které kdy byly a budou na této Zemi.

Všechny jsme propojeny skrze dar krve.

Všechny jsme sestry.

Vezmi si zpět sílu ženských darů a své proměnlivosti.

Je čas.

Co tě čeká?

Cykličnost a její dary

 • Představím ti podrobně jednotlivé fáze cyklu.

 • Ukážu ti, jak je u sebe zmapovat, na co se přesně zaměřit.

 • A tím mapováním tě krok za krokem a den za dnem provedu.

 • Ukážu ti dary každé fáze a jak je pro sebe můžeš využít.

 • Naučím tě cyklický time management a provedu tě jím.

 

Menstruace a její dary

Projdeme společně tato témata:

 • přijetí své menstruace jako daru – co dobrého nám může přinést

 • dívky a první menstruace - jak s nimi mluvit, kde čerpat informace

 • rituál menarché – co to je a jak jej udělat pro svou dceru

 • menstruační rituály – jaké existují a jak na ně

 • menstruační šperk – co to je a k čemu je dobrý?

 • volná menstruace – co to je a jak na ni

 

Ženské archetypy a jejich dary

Ukážu ti, jak je v sobě probudit, procítit a jak pro sebe využít jejich dary:

 • archetyp dívky – s její odvahou a touhou po dobrodružství

 • archetyp milenky – s její smyslností, září a užíváním si života

 • archetyp matky – s jejím darem zrodit nové a pečovat o to

 • archetyp čarodějky – s její intuicí a vědomým tvořením svého života

 • archetyp vědmy/stařeny – s její moudrostí a životním nadhledem

 

Hodnotné a skvělé bonusy

rozhovory s úžasnými ženami

Pavla Filipová - Zdravé pánevní dno a zdravá menstruace

Pavla je celostní a empatická fyzioterapeutka zaměřující se na ženy.

Kromě péče o jejich pohybový aparát je podporuje ve zdraví v období těhotenství a po porodu, při potížích gynekologických a urologických.

Popovídáme si o tom, jak vypadá zdravé pánevní dno a zdravá menstruace. Také o ženském zdraví, o cykličnosti v těhotenství, o endometrióze, bolestivé menstruaci, vaginálním mapování atd.

Ilona Bittnerová - Menstruační pomůcky

Ilona je zakladatelka blogu Kalíšek.cz.

V roce 2006 přivezla do Čech první menstruační kalíšky. Je majitelkou obchodu Maluna. Menstruační pomůcky, které jsou na jejím e-shopu, osobně vybírá a ona nebo její kolegyně ho testují.

Popovídáme si o všech menstruačních pomůckách a jejich používání (kalíšek, látkové vložky, menstruační kalhotky, mořská menstruační houba, tampóny a vložky z bio bavlny).

Dozvíte se vše důležité, co potřebujete vědět pro sebe i pro své dcery.

Monika Valová - Ženská bylinná napářka

Monika je první certifikovanou poskytovatelkou vaginální napářky v rámci Peristeam Hydrotherapist Institute. Dělá této terapeutické technice zázemí formou šíření osvěty, přednáškovou činností, publikováním článků a také produkty její firmy Steamy, které ženám umožňují vyzkoušet působení ženské bylinné napářky na vlastní kůži.

Popovídáme si o tom, co je vaginální bylinná napářka. K čemu je dobrá a jak na ni. A na co si dát pozor, abychom si neublížily. Také o cykličnosti v partnerství a dalších věcech.

Hana Přikrylová - O (ne)plodnosti aneb co vám gynekolog neřekl?

Hanka vede projekt Dítě vítáno a učí, jak na neplodnost bez reprodukční medicíny. Je certifikovanou poradkyní symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství. Je spoluzakladatelkou neziskové společnosti Nehormonalka.cz a lektorkou Školy pánevního dna.

Popovídáme si o tom, jak vypadá zdravý cyklus, co vše nevíme o (ne)plodnosti a také o symptotermální metodě.

Tereza Bošková - Cykly Měsíce v lůně ženy

Tereza vede projekt Ritualuna. Je ceremonialistka a průvodkyně rituály. Je zasvěcená Moon Mother od Mirandy Gray a terapeutka Lůna. Pořádá ženské kruhy, semináře o vědomé ženské spiritualitě, online události a soukromé rituály.

Popovídáme si o vlivu luny na naši cykličnost a také o cykličnost u žen, které nemají menstruaci.

Radka Kolínová - Šťastná menopauza a hormonální jógová terapie

Radka vede projekt Šťastná menopauza.  Je lektorkou hormonální jógové terapie podle Dinah Rodrigues. Vede konzultace a kurzy na toto téma.

Popovídáme si o tom, co to je šťastná menopauza a jak na ni. A také o hormonální józe a jejich účincích.

Alice Mičunek - Cyklická jóga + jemná jógová praxe pro vědmu (jóga pro menstruační fázi cyklu)

Posláním Alice je vést ženy k jejich vnitřní moudrosti. Dělá to skrze jógovou praxi, dechové techniky a relaxaci. Učí ženy vnímat svůj cyklus nejen v jógové praxi. 

Popovídáme si o tom, jaký vliv má cykličnost na fyzický pohyb a jógovou praxi, také o cykličnosti v těhotenství, při kojení a mateřství obecně. O cykličnosti v partnerství a dalších zajímavých věcech. 

Alice pro vás připravila jógovou praxi pro menstruační fázi - ztišení ve vědmě. Může vám pomoct naladit se na sebe a uvolnit své tělo, aby pro vás menstruace byla příjemnější. Tato praxe pomáhá nejen při bolestivé menstruaci.

Veronika Velehradská - Aromaterapie při bolestivé menstruaci

Veronika je průvodkyně na cestě životem a lektorka seberozvojových seminářů.  Zabývá se rituály, kolem roku, ženskými kruhy, ale také kineziologií, konstelacemi a aromaterapií.

Připravila pro vás návod, jak si ulevit od bolesti při menstruaci pomocí aromaterapie

Tolik hodnotných a zajímavých informací, o kterých se moc nemluví…

Ale to není vše…

Ještě dostaneš…

Hodnotné bonusy ode mne

Jóni vajíčko

Jak vybírat, používat a čistit intimní vajíčka a hůlky z polodrahokamů, které se používají na vědomou práci s lůnem.

Tohle je téma, na které se mě ženy často ptají. Možná jsi ale o těchto nádherných pomocnících nikdy neslyšela.

Jóni vajíčko pomáhá posilovat naše pánevní dno. Pomáhá energeticky očišťovat naše lůno. Pomáhá jemně zpracovávat emoční traumata uložená ze sexuality a porodů v našem lůně.

Sebepotěšení jako akt sebelásky a propojení se sebou

Zjistíš, že sebepotěšení může být i krásným aktem sebelásky a propojení se se svým tělem i duší. Může být velmi povznášející a energizující.

Může tě nabíjet a můžeš po něm nádherně zářit. Můžeš odhodit své předsudky a svůj stud. A můžeš si začít sama sebe a své tělo opravdu s láskou užívat.

Vizualizace propojení s lůnem

Povedu tě k propojení a komunikaci s tvými ženskými orgány.

K tomu, abys s nimi byla více v kontaktu a slyšela zprávy ze svého lůna. 

 

Jak bude kurz probíhat?

Kurz bude probíhat od úplňku 27.4.2021 do úplňku 24.6.2021.

Strávíme spolu tedy téměř 9 týdnů.

 

Čekají tě:

 • pravidelné e-maily s videi
 • členská sekce na webu s videi
 • facebooková skupina s mými příspěvky, přítomností a podporou
 • závěrečný společný úplňkový ženský kruh na ZOOMU

Celou dobu budu s tebou ve facebookové skupiněbudu tě podporovat a motivovat.

Můžeš mi pokládat otázky a já ti na ně budu odpovídat.

A na závěr se potkáme na společném velkém ženském online kruhu na Zoomu.

V prvním měsíci se seznámíme se svojí cykličností a zmapujeme ji.

V druhém měsíci se propojíme s ženskými archetypy a jejich dary a cykličnost už uvedeme do praxe.

Bonusy budeš dostávat průběžně během celých dvou měsíců.

Videa a všechny materiály už ti zůstanou a můžeš se k nim kdykoliv vracet.

 

Můžeš mi věřit, že se ti to bude líbit?

Možná jsi ještě nezažila mé živé akce,

ani online programy a ani moji podporu ve facebookové skupině…

Jaké to je?

Možná ti to přiblíží zkušenosti žen z výzvy Podpoř své ženství,

kterou jsem na začátku tohoto roku dělala poprvé a naposledy naživo:

Teď už je ti jasné, že to bude i krásná ženská jízda,

zábava, souznění, sdílení a podpora v kruhu stejně laděných žen. 

A že to ovlivní i to, co jsi nečekala... vztah k sobě, tvé partnerství atd.

 

Plná cena online kurzu

 • se všemi hodnotnými bonusy
 • s mojí podporou ve facebookové skupině
 • závěrečným ženským kruhem

je 4990 Kč. 

 

Kdybys dala 4990 Kč za to, abys:

 • více poznala a chápala sama sebe a své potřeby
 • jela na cyklické vlně darů jednotlivých fází
 • zvládala cyklický time managament
 • užívala si svoji proměnlivost
 • naučila se lépe hospodařit se svou energií
 • byla k sobě více laskavá
 • využívala dary všech ženských archetypů
 • byla odvážnější
 • tvořila svůj život
 • byla zářivější
 • měla ráda svoji menstruaci a všechny ostatní fáze cyklu
 • a měla díky tomu všemu spokojenější život
 • a mohla tohle vše předat i svým dcerám nebo vnučkám

Stálo by to za to? 

Věřím, že ano.

Já ti teď ale online kurz nabízím v předprodeji 

 4.990 Kč

za 3.990 Kč.

 

Levnější už to opravdu nebude. 

Nabídka je časově omezená.

Tato cena platí jen do nedělní půlnoci 25.4.2021. 

Pak se cena zvedne.

Pro přístup klikni na toto tlačítko:

 

 • Bojíš se, že to nezvládneš?
  Budeme na to spolu, budeme se podporovat. Ve facebookové skupině budu celé 2 měsíce přítomna. Pojedeme v krásné společné skupinové energii. Budu odpovídat na tvé otázky.
 • Máš pocit, že informací o cykličnosti máš už dost?
  Informace o cykličnosti můžeš najít, ale já tě provedu celým procesem mapování a zapojování cykličnosti do života.
 • Co když to nebudeš stíhat?
  Všechna videa a materiály ti zůstanou i po skončení kurzu, takže se k nim můžeš kdykoliv vracet. Zůstane i facebooková skupina. Ta zůstane otevřená ještě 6 dní po kurzu, abys měla čas dokončit, co je třeba. Pak se archivuje. Budeš do ní mít stále přístup. Budeš si moct číst příspěvky i komentáře, ale už nebude možné komentovat, ani do skupiny přispívat.

Ještě ti zopakuji, co za 3990 Kč

v online kurzu

ZAMILUJ SI SVOJI CYKLIČNOST A MENSTRUACI

dostaneš:

Hodnotná videa

a moji podporu ve facebookové skupině na témata:

 • Cykličnost a její dary
 • Menstruace a její dary
 • Ženské archetypy a jejich dary

Hodnotné bonusy – rozhovory na témata:

 • Zdravé pánevní dno a zdravá menstruace – Pavla Filipová

 • Menstruační pomůcky - Ilona Bittnerová
 • Ženská bylinná napářka – Monika Valová

 • O (ne)plodnosti aneb co vám gynekolog neřekl? – Hana Přikrylová

 • Cykly Měsíce v lůně ženy - Tereza Bošková

 • Šťastná menopauza a hormonální jógová terapie – Radka Kolínová

 • Cyklická jóga a cykličnost v mateřství + jemná jógová praxe pro vědmu (pro dobu menstruace) - Alice Mičunek
 • Aromaterapie na úlevu při bolestivé menstruaci - Veronika Velehradská

Hodnotné bonusy ode mne:

 • Jóni vajíčko

 • Sebepotěšení jako akt sebelásky a propojení se sebou

 • Vizualizace propojení s lůnem

A především:

 • Moji dvou měsíční podporu ve facebookové skupině, kde tě provedu zmapováním cykličnosti a uvedením jí do praxe krok za krokem.

 • A závěrečný ženský úplňkový online kruh.

POZOR! Toto je jedinečná možnost absolvovat online kurz s mojí podporou, podpůrnou facebookovou skupinou a také online kruhem.

V budoucnu už bude tento kurz k dispozici pouze jako předtočený kurz bez mojí živé podpory a přítomnost.

Rozhodni se zamilovat do své cykličnosti a menstruace

Rozhodni se žít život v souladu se sebou a svými potřebami.

4.990 Kč

3990 Kč

A to není všechno. 

GARANCE

Na celý kurz nabízím garanci vrácení peněz.

Máš 30 dnů od začátku kurzu abys mi napsala,

že ti kurz nevyhovuje a chceš své peníze zpět.

Nebudu se na nic ptát, peníze ti pošlu zpět.

 

Vyplň svou přihlášku zde. Nemůžeš ztratit, můžeš jen získat!

Naciť si to, máš 2 možnosti:

Možnost 1: Neudělat si čas. Nepoznat svou cykličnost a své ženské dary. V tom případě tvůj život zůstane stejný jako doteď a nic se nezmění. Pokud ti to tak vyhovuje, je to v pořádku.

Možnost 2: Poznat, zmapovat a zamilovat si svoji cykličnost a menstruaci. Začít myslet na sebe a dát sebe na první místo. Znát svou proměnlivost, své potřeby a respektovat je. Proměnit svůj život a být ve svém ženském těle šťastnější a spokojenější.

Není na co čekat! 

Rozhodni se teď!

Ještě se rozmýšlíš?

Máš nějaké dotazy?

Nevíš, jestli je to pro tebe?

Napiš mi na jana@pruvodkynezeny.cz

Jsem tu pro tebe.